Tin cậy

XDA Premium

tdc4ever
3.26MB
Tải về
Lượt tải về của cửa hàng 500 - 3k
Phiên bản 2.0.1 6 năm trước

Mô tả của XDA Premium

For the best XDA experience on mobile, try XDA Labs, now in beta: <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://xda.tv/labs%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNEgfRiDaUJqd6lVhFwk4aSAq6-wzA&sa=D&usg=AFQjCNFmjnmKRc2GzPpJ0-QxVckd8-eu0A" target="_blank">http://xda.tv/labs</a>

*Please clear app data after installing v4.0.x if you encounter login issue (settings>apps>xda premium>clear data)*

This app lets you access the world-famous XDA forums, plus reply to threads, add new ones, manage your PMs, and more!

The premium XDA app is ad-free and has additional features versus the free XDA app.

Please note: XDA Premium works best over WiFi or high speed cellular data. The first load might take the longest even if you're on WiFi.

</div> <div jsname="WJz9Hc" style="display:none">Để có trải nghiệm tốt nhất XDA trên điện thoại di động, hãy thử XDA Labs, tại trong phiên bản beta: <a href="https://www.google.com/url?q=http://xda.tv/labs&sa=D&usg=AFQjCNEgfRiDaUJqd6lVhFwk4aSAq6-wzA" target="_blank">http://xda.tv/labs</a>

* Xin vui lòng xóa dữ liệu ứng dụng sau khi cài đặt v4.0.x nếu bạn gặp phải vấn đề đăng nhập (cài đặt> Ứng dụng> xda cao cấp> dữ liệu rõ ràng) *

Ứng dụng này cho phép bạn truy cập các diễn đàn nổi tiếng thế giới XDA, cộng với trả lời cho chủ đề, thêm những cái mới, quản lý Thủ tướng của bạn, và nhiều hơn nữa!

Các ứng dụng XDA cao cấp được quảng cáo miễn phí và có tính năng bổ sung so với ứng dụng XDA miễn phí.

Xin lưu ý: XDA cao cấp hoạt động tốt nhất trên WiFi hoặc dữ liệu di động tốc độ cao. Tải trọng đầu tiên có thể đi dài nhất ngay cả khi bạn đang ở trên WiFi.</div> <div class="show-more-end">

Xem thêm

Người dùng cửa hàng đánh giá cho XDA Premium

0
0
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Cờ XDA Premium

Cờ trusted
Hoạt động tốt 1
Cờ needs licence
Cần giấy phép 0
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng tdc4ever
Cửa hàng tdc4ever 52 34.82k

Thông tin APK về XDA Premium

Phiên bản APK 2.0.1
Khả năng tương thích Android 2.0+ (Eclair)


Tải về XDA Premium APK
Tải về